My name is Viet Anh and I am the man behind this website. I love programming and have passion for technology. Currently, I'm focusing on learning web development. Sometimes I also study AI and robotics.

I created this website as a place for sharing my knowledge and experiences I've gained in my study, my work and my life. Nice to meet you all!

Xin chào! Tôi là Việt Anh. Tôi yêu thích lập trình và tìm hiểu công nghệ. Hiện tại tôi đang hứng thú với lập trình web. Tôi cũng tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo và robot.

Tôi tạo Website này như là nơi tôi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm đã thu được trong học tập, công việc và cuộc sống. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người!

Contact Info

Thông tin liên hệ


Github: https://github.com/vietanhdev

Email: [email protected]

Facebook: fb.com/vietanhdev

You can also contact me directly via below form

Bạn cũng có thể gửi cho tôi một tin nhắn bằng form bên dưới

Loading...
Nội dung tin nhắn
Tên và mail để tôi có thể liên lạc với bạn: