I'm Viet Anh. I'm a student, I love programming and have passion for technology. I am currently focusing on developing and managing Websites and Web applications.

I created this website as a place for sharing my knowledge and experiences I've gained in my study, my work and my life. Nice to meet you all!

Tôi là Việt Anh. Tôi đang là sinh viên, yêu lập trình, thích tìm hiểu các công nghệ mới. Hiện tại tôi đang tập trung vào phát triển và quản lí các Website và các phần mềm dựa trên nền tảng Web.

Tôi tạo Website này như là nơi tôi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm đã thu được trong học tập, công việc và cuộc sống. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người!

Contact Info

Thông tin liên hệ


Github: https://github.com/vietanhdev

Email: vietanh@vietanhdev.com

Facebook: fb.com/vietanhdev

You can also contact me directly via below form

Bạn cũng có thể gửi cho tôi một tin nhắn bằng form bên dưới

Loading...
Nội dung tin nhắn
Tên và mail để tôi có thể liên lạc với bạn: