Posts by Category

Algorithms

C-Language

Cấu trúc rẽ nhánh trong C

3 minute read

Cấu trúc rẽ nhánh trong mỗi ngôn ngữ lập trình luôn luôn là một thành phần quan trọng. Đó là thành phần cơ bản tạo nên hầu hết các thuật toán hiện đại. Nếu b...

Code-Editors

Life

Linux

WebDev

Cài Certbot cho Raspbian Jessie

1 minute read

Certbot là package phía server sử dụng để lấy và deploy chứng chỉ SSL/TSL một cách tự động. Nó giúp setup một kết nối HTTPS cho máy chủ chỉ trong một nốt nhạ...

Lập trình viên nên tạo website cá nhân

5 minute read

Trong thời đại số mà các công nghệ, mạng xã hội đang ngày càng thể hiện sự ảnh hưởng của chúng, mỗi chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới thực, mà còn tr...

dailysharing